Popis

Oleje NUTO jsou kvalitní oběhové oleje formulované na bázi minerálního oleje, určené k mazání ozubených převodů, valivých a kluzných ložisek i dalších součástí strojů.

K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří:

 • Dobrá mazací schopnost – Vytvoření optimálního mazacího filmu mezi kluznými částmi je založeno na použití vysoce rafinovaných základových olejů s příznivou závislostí viskozity na teplotě.
 • Odolnost proti oxidaci- Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti po dlouhou dobu i při vyšších pracovních teplotách.
 • Zamezení koroze – Naolejované strojní součásti ze železných a měděných materiálů jsou chráněné proti korozi.
 • Zamezení tvorby pěny – Obsahují účinná aditiva potlačující výrazně tvorbu pěny.
 • Deemulgační schopnostMají schopnost oddělovat vlhkost nebo vodu obecně, která pronikla do oleje, čímž se zabrání případné negativní tvorbě emulze.
 • Snášenlivost s těsnícími hmotami – Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována.

Výběr vhodné viskozity oběhového oleje závisí na značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.Oleje NUTO patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné ve většině zemí světa.

Aplikace

 • Oleje NUTO se používají v:
 • · oběhových systémech, u kterých nelze vyloučit vniknutí vody a kde použití jiných olejů, než s vysokou termickou stabilitou, označených C podle DIN 51 517, část 1, by vedlo k výraznému snížení jejich životnosti.
 • · středně zatížených kluzných a valivých ložiscích.
 • · průmyslových převodech, pro které výrobci zařízení povolili použít oleje CL. V tomto případě je nutné porovnat s DIN 51 509, část 1: „výběr maziv pro ozubené převody“.
 • · vzduchové kompresory s tlakovým prostorem mazaným olejem podle DIN 51 506, při koncové kompresní teplotě do 140 °C.
 • · vzduchových vakuových čerpadlech, která pracují s výstupním tlakem vyšším, než atmosferickým.
 • · strojích, k mazání součástí pracujících při středním zatížení.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

 • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu