PNEUMATIKOEL 32, 100

Popis

Oleje PNEUMATIKOEL představují produkty speciálně vyvinuté pro nářadí a zařízení pracující se stlačeným vzduchem.Tyto oleje mají následující charak-teristické vlastnosti:

  • Přilnavost – Použitím speciálních aditiv zvyšujících přilnavost bylo dosaženo, že olejový film dlouhodobě pevně ulpívá na mazaných plochách. Z tohoto důvodu je možné v porovnání s konvenčními oleji prodloužit intervaly mazání.
  • Schopnost snížit opotřebení – Oleje obsahují vysokotlaké přísady, které vytvářejí mezi kontaktními plochami mazací vrstvu přenášející zatížení a tím snižují tření a opotřebení.
  • Schopnost vázat vlhkost a zabraňovat korozi – Zkondenzovaná voda ze vzduchu je vázána olejem, takže olejový film chránící mazané součásti proti korozi a opotřebení, zůstává zachován za všech provozních podmínek.

Výběr vhodné viskozity je závislý na způsobu použití, provozních podmínkách a samozřejmě předpisu výrobce zařízení.

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu