Popis

Primol 352 je rafinovaná směs kapalných nasycených uhlovodíků. Jde o zcela čirý výrobek, vzhledově srovnatelný s vodou, který neobsahuje žádné toxické nečistoty. Je získáván z ropy vakuovou destilací s následnými rafinačními fázemi včetně finální rafinace katalytickou hydrogenací. Primol 352 je vyroben dle standardů čistoty, které jsou přísnější než jsou požadavky pro lékopisy. Má vyšší stabilitu než většina ropných, chemických a rostlinných výrobků a chemicky je dokonale inertní. Primol 352 je bílý olej medicinální třídy, což znamená, že jej lze používat v řadě různých kosmetických a farmaceutických aplikací dle zákonů a předpisů platných v jednotlivých zemích. Patří rovněž do třídy bílých potravinářských olejů, které se používají v potravinářském průmyslu v přímém i nepřímém styku s potravinami v souladu se zákony a předpisy platnými v jednotlivých zemích. Jakost bílých olejů ExxonMobil je zaručena u každé dodávky. Výroba a kontrola těchto produktů probíhá dle systému řízení jakosti výroby ExxonMobil, EN ISO 9000 nebo ekvivalentní normy.

Aplikace

  • Termoplasty
  • Primol 352 je doporučován jako potravinářské změkčovadlo v univerzálním a rázově vysoce odolném polystyrénu. Bílé oleje jako je Primol 352 prokazatelně zlepšují zpracovatelnost a vlastnosti polyetylénu, kopolymerů etylénu a polypropylénu.
  • Primol 352 je doporučován jako externí mazivo neměkčených PVC. Odpovídá německému BGVV Ch. V a je schválen Národní hygienickým úřadem USA (NSF).
  • Primol 352 je rovněž inertním a ochranným nosičem katalyzátoru v polypropylénovém procesu. Je možné jej použít i jako dispergační činidlo práškového barviva v mísení hlavní směsi.
  • Elastomery a pojiva
  • Primol 352 je vysoce kvalitní provozní olej používaný při výrobě gumárenského zboží určeného pro kontakt s potravinami nebo zdravotnických gumárenských výrobků jako je EPDM nebo polyizobutylenová pryž. Zvlášť dobře se uplatňuje při výrobě termoplastických elastomerů (TPE) jako je SBS, SEBS nebo SEPS.
  • Primol 352 je též doporučován pro receptury termoplastických lepidel, které se používají do sanitárních výrobků.
  • Kosmetický a farmaceutický průmysl
  • Primol 352 je dobře zaveden v celé řadě aplikací ve farmaceutickém průmyslu jako jsou projímací gely a masti a je doporučován i jako složka do řady kosmetických výrobků, např. krémů a tělových mlék.
  • Doplňující informace jsou k dispozici v bulletinu Bílé oleje pro kosmetický průmysl

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny