Popis

Primol 542 je čistá směs kapalných nasycených uhlovodíků. Jde o zcela čirý výrobek, vzhledově srovnatelný s vodou, který neobsahuje žádné toxické nečistoty. Je získáván z ropy vakuovou destilací s následnými rafinačními fázemi včetně finální rafinace katalytickou hydrogenací. Primol 542 je vyroben dle standardů čistoty přísnějších, než jsou požadavky lékopisů. Má vyšší stabilitu než většina ropných, chemických a rostlinných výrobků a chemicky je dokonale inertní. Primol 542 je bílý olej medicinální třídy, což znamená, že jej lze používat v řadě různých kosmetických a farmaceutických aplikací dle zákonů a předpisů platných v jednotlivých zemích. Jakost bílých olejů ExxonMobil je zaručena u každé dodávky. Výroba a kontrola těchto výrobků se provádí dle systému řízení jakosti výroby ExxonMobil, EN ISO 9000 nebo ekvivalentní normy.

Aplikace

  • Termoplasty
  • Primol 542 je bílý olej s vysokou molekulovou hmotností 100 cSt. Je doporučen pro použití jako potravinářské změkčovadlo v polystyrénu s poměrně nízkým obsahem oleje, aby se zachovala dobrá kompatibilita a průhlednost polymeru u tříd GPPS.
  • Bílé oleje jako je Primol 542 prokazatelně zlepšují zpracovatelnost a vlastnosti polyetylénu, kopolymerů etylénu a polypropylénu.
  • Primol 542 je doporučován jako externí mazivo neměkčených PVC. Odpovídá německému BGVV Ch. V a je schválen Národní hygienickou nadací USA (NSF).
  • Elastomery
  • Primol 542 je vysoce kvalitní procesní olej používaný při výrobě gumárenského zboží určeného pro kontakt s potravinami nebo gumárenských výrobků používaných ve zdravotnictví. Vzhledem k jeho velmi nízké odparnosti je obzvlášť vhodný i pro vytahování EPDM, TPO a TPV, když je vyžadována nízká tvorba mlhy.
  • Kosmetický průmysl
  • Primol 542 je olejovou složkou do řady kosmetických výrobků, např. krémů a tělových mlék.
  • Další doplňující informace jsou k dispozici v našem bulletinu Bílé oleje pro kosmetický průmysl.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny