Popis

ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou speciální oleje na ochranu proti korozi, určené především na vnitřní konzervaci motorů a převodovek. Charakterem použitých aditiv jsou vhodné pro funkční a přejímací zkoušky nebo krátkodobý provoz při částečnén zatížení.

Tyto oleje se vyznačují následujícími kvalitativními znaky:

  • Na základě použitých aditiv dobrým dispergačním účinkem a schopností snášet i vyšší zatížení.
  • Schopností neutralizovat produkty spalování.
  • Příznivou závislostí viskozity na teplotě.
  • Dobrou oxidační stabilitou
  • Velmi dobrým ochranným působením proti vlhkosti.

Aplikace

ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 jsou vhodné pro:
· Dlouhodobé skladování nebo ochranu při dopravě
– Motorů a převodovek
– Vzduchových kompresorů
· Vnitřní konzervaci:
– Odstavených a záložních agregátů
– Vzduchových kompresorů
– Automobilových a průmyslových převodovek
-Spalovacích motorů
· Konzervování motorů, které mají dlouhé prostroje, ale musejí být rychle funkční jako:
– Protipožární zařízení a vozidla
– Havarijní zařízení
– Pomocná čerpadla a nouzové elektroagregáty.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny