Popis

RUST-BAN 310 je vodou mísitelný, emulgovatelný prostředek na ochranu proti korozi. Je formulovaný na základě ropného oleje, kvalitních emulgátorů a inhibitorů koroze. Je určený pro dočasnou ochranu dílů a výrobků.

RUST-BAN 310 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky:

  • Při mísení s vodou tvoří emulzi. Aplikuje se v koncentraci 20% a po odpaření vody vytváří účinný ochranný film proti působení vlhkosti.
  • Prostředek je možné smísit s ropným olejem nebo technickým benzinem, čímž se získá vysoceúčinný olej na ochranu proti korozi.
  • Ochranný film lze odstanit:
    • Vodným roztokem průmyslového čistidla
    • Organickými rozpouštědly, např. ESSOVARSOL, ESSO CLEAN.

Aplikace

RUST-BAN 310 je vhodný na:
· Ochranu průmyslových výrobků, např:
– Produktů hromadné výroby
– Polotovarů
– Výkovků
– Vnitřní konzervaci kovových nádrží
– Vnějšího povrchu zemědělských strojů a motorů před odstavením.
· Dlouhodobější konzervaci polotovarů a hotových produktů skladovaných bez obalů v chráněných prostorách.
· Ochranu výrobků dopravovaných bez obalu nebo zabalených v chráněném dopravním prostředku, nikoliv ale pro přepravu na moři.
· Při tlakových zkouškách vodou k současné konzervaci.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny