Popis

RUST-BAN 326 je prostředek na ochranu proti korozi na bázi vosku obsahujícího inhibitor koroze. Je určený pro dlohodobou konzervaci výrobků, které jsou skladovány volně pod střechou, nebo dopravovány v obalech přes moře.

RUST-BAN 326 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky:

Po nanesení ve studeném nebo teplém stavu

    • ponořením asi při 80°C,
    • natíráním štětcem při přibližně 60°C
    • roztíráním při 20-30°C

se na ošetřovaném kovovém povrchu vytvoří přilnavý, měkký, zelenohnědý a mastný film. Tento film zabezpečuje vynikající ochranu proti vlhkosti a v omezené míře i proti slané a mořské vodě.

Ochrannou vrstvu je možné odstranit použitím organických rozpouštědel, např. ESSO CLEAN, ESSO VARSOL nebo petroleje.

Aplikace

RUST-BAN 326 je vhodný na:
· Dlouhodobé konzervování při skladování nebo dopravě následujících průmyslových výrobků:
– Obráběcích a stavebních strojů, dopravních zařízení, přístrojů a přípravků, záložních agregátů a pod.
– Armatur, součástek a náhradních dílů.
– Poloproduktů s hladkým povrchem
-Drátěných lan.
· Dlouhodobou ochranu zemědělských zařízení.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny