Popis

RUST-BAN 335 je univerzální prostředek na ochranu proti korozi, světlé barvy, formulovaný na základě ropného oleje a kvalitních inhibitorů koroze. Je určený pro krátkodobou ochranu dílů a výrobků.

RUST-BAN 335 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky:

  • Odpuzuje vodu a poskytuje tak dobrou ochranu proti působení vlhkosti, neutralizuje a odstraňuje čerstvé otisky prstů a dlaní na hladkých kovových plochách.
  • Při mísení s turbínovými nebo hydraulickými oleji v malých koncentracích neovlivňuje RUST-BAN 335 negativně schoopnost oddělení vody a vzduchu z nich.
  • Ochranný fim je možné odstranit:
    • Vodným roztokem průmys-lového čistidla
    • Organickými rozpouštědly, např. ESSOVARSOL.

Aplikace

RUST-BAN 335 je zejména vhodný na:
· Krátkodobé vnitřní konzervace:
-Hydraulických a regulačních systémů
-Turbínových a oběhových systémů
-Záložních zařízení a čerpadel
-Hnacích a pracovních strojů
· Dlouhodobější ochranu nezabalených polotovarů a výrobků skladovaných v chráněných protorách.
· Ochranu zabalených průmyslových výrobků při dopavě, nikoliv ale na moři.
· Dlouhodobou ochranu zařízení, které bude později používané nebo skladované v chráněných prostorách.
· Vnější a vnitřní konzervaci armádní techniky.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny