Popis

RUST-BAN 393 je prostředek na ochranu proti korozi, formulovaný na základě speciálních aditiv a organického rozpouštědla. Je především určen pro dočasnou konzervaci součástek zařízení jemné mechaniky.

Pro RUST-BAN 393 jsou charakteristické následující vlastnosti:

  • Vynikajícím způsobem odpuzuje vodu. Po aplikaci produktu a odpaření rozpouštědla se vytvoří transparentní, tenký, mastný ochranný film, který mimořádně účinně chrání kovové povrchy proti působení vlhkosti.
  • RUST-BAN 393 je možné z povrchu předmětů odstranit vhodným organickým rozpouštědlem, např. ESSOVARSOL, ESSO CLEAN, nebo průmyslovými čistícími prostředky na vodní bázi.

Aplikace

RUST-BAN 393 je především určen pro:
· Dočasnou konzervaci, např. částí telefonních a dálnopisných zařízení, kancelářských strojů, drobných součástek vozidel, tenkých tyčí a plechů, různých ocelových dílů.
· Mezioperační nebo i dlouhodobou konzervaci polotovarů a výrobků, které jsou skladovány nebo manipulovány nezabalené v chráněných prostorách.
· Konzervaci průmyslových výrobků přepravovaných bez nebo v obalech na uzavřených dopravních prostředcích.
· Pro dlouhodobou kozervaci výrobků, které budou uskladněny nebo provozovány v uzavřených prostorách.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny