Popis

SCHEIDOEL DN 16 je s vodou nemísitelný řezný olej pro třískové obrábění dílů z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů.Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených podmínkách dosáhnout velkého řezného výkonu.Přísady proti tvorbě mlhy v oleji SCHEIDOEL DN 16 ovlivňují při třískovém obrábění tvorbu mlhy na minimum.Součástky z mědi a ze slitin mědi nejsou produktem zabarvovány.Vyrobené součásti jsou dočasně chráněny proti korozi.SCHNEIDOEL DN 16 neobsahuje žádné sloučeniny chloru.

Aplikace

  • SCHNEIDOEL DN 16 se přednostně používá k výrobě na kopírovacích soustružnických automatech a vícevřetenových soustružnických automatech.
  • Produkt je možno použít v další řadě aplikací například:
  • · Sériová výroba kroužků valivých ložisek z ocelí, výroba šroubovitých vrtáků z ušlechtilých ocelí, soustružení dlouhých polotovarů, soustružení závitů a upichování polotovarů ze stavebních ocelí,
  • · Soustružení, vrtání do plného materiálu, srážení hran, vrtání závitů, upichování matic atd z běžných ocelí.
  • · Vrtání závitů do stavebních dílů z nerez ocelí a z ocelí, které jsou odolné kyselinám.
  • · Soustružení délek a čelní soustružení, upichování, soustružení a řezání závitů, vrtání, obvodové frézování, čelní frézování.
  • Poznámka: Při doplňování obráběcích strojů olejem SCHNEIDOEL DN 16 je nutno přezkoumat mísitelnost s původní náplní.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu