Popis

SCHNEIDOEL DN 57 patří do skupiny řezných olejů a je určený speciálně pro finální a jemné obrábění a opracování kovů.Je formulován na bázi velmi kvalitního ropného rafinátu a pro tento základový olej pečlivě vybraných aditiv, které při finálním a jemném opracování kovů poskytují produktu potřebné mazací vlastnosti. To umožňuje vytvoření účinného mazacího filmu mezi nástrojem a obrobkem, který zmenšuje tření a úběr materiálu a tím i drsnost povrchu. S ohledem na nízkou viskozitu disponuje produkt také vynikající vymývací a chladící schopností. Chladící účinek je důležitý např. při honování konstrukčních dílů s velkou tloušťkou stěny, u kterých může být tvar a rozměrová přesnost negativně ovlivněna nedostatečným odvodem tepla. V důsledku vynikající vymývací schopnosti produktu jsou třísky a otěrové částice rychle odplavovány z aktivní plochy obrábění.Přísady proti tvorbě mlhy obsažené v produktu potlačují na pracovišti tvorbu olejové mlhy.S ohledem na použitá aditiva má produkt tendenci zabarvovat součástky z mědi a měděných slitin.SCHNEIDOEL DN 57 neobsahuje přísady chlóru.

Aplikace

SCHNEIDOEL DN 57 byl vyvinut především pro honování součástek pomocí nástrojů z bezsirného ušlechtilého korundu. Vzhledem k svojí viskozitě je tento honovací olej vhodný pro obrábění širšího spektra materiálů, především ale pro materiály tvořící krátkou třísku, jako tepelně ošetřené oceli k zušlechtění, konstrukční a nitridované oceli, tvrdochromové oceli, oceli houževnaté za studena, oceli na valivá ložiska a též materiály na bázi litiny. Jako příklady lze uvést:
· Honování kroužků valivých ložisek z ložiskové oceli 100 Cr 6 krátkými zdvihy
· Honování válcových vložek a součástek vstřikovacích čerpadel z konstrukčních a ocelí k zušlechtění
Vedle toho je SCHNEIDOEL DN 57 určen k:
· Broušení závitů do kalených, velmi přesných součástek a nástrojů, např. závitů velmi přesných závitníků, nástrojů pro zhotovování profilů
· Jemné vrtání těles trysek z ocelí k zušlechtění

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu