Popis

SCHNEIDOEL LP 32 je víceúčelový, s vodou nemísitelný olej, určený pro třískové obrábění součástek z lehce až středně těžce obrobitelných materiálů, neobsahu-jící zinek a popel. Současně lze tento olej v obráběcím stroji použít jako hydraulický, převodový a mazací.Vhodně zvolená kombiace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout optimálních řezných podmínek a zároveň zajišťuje spolehlivou funkci hydraulického systému, kvalitní mazání ložisek, hřídelí, vřeten a vodících ploch celého obráběcího stroje. SCHNEIDOEL LP 32 splňuje požadavky na hydraulický olej HLP podle DIN 51 524, část 2. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění. Součástky z mědi a slitin mědi nejsou víceúčelovým olejem zabarvovány. Polotovary a hotové výrobky jsou dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL LP 32 neobsahuje aditiva s chlorem.Aby byly využity všechny přednosti oleje SCHNEIDOEL LP 32 , nesmí se míchat s oleji obsahujícími zinek.

Aplikace

SCHNEIDOEL LP 32 jako víceúčelový olej může být používán při:
· Soustružení, vrtání do plného materiálu, řezání závitů, soustružení upichovacím způsobem šroubů, matek, hřídelí, pouzder, čepů atd. ze slitin hliníku a mědi, cementačních ocelí a ocelí vhodných k zušlech-ťování.
· Hromadné výrobě součástek ze slitin mědi a zinku např. Ms58 i auto-matových ocelí např. 9SMnPb28.
· Odvalovacím frézování čelních kol z cementačních, konstrukčních a ocelí vhodných k zušlechtění.
· Nasazení jako hydraulický, převodový a mazací olej v obráběcích strojích.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu