Popis

SCHNEIDOEL MP 32 je víceúčelový, s vodou nemísitelný olej, určený pro třískové obrábění součástek ze středně těžce obrobitelných materiálů, neobsahu-jících zinek a popel. Současně lze tento olej v obráběcím stroji použít jako hydraulický, převodový a mazací.Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout optimálních řezných podmínek a zároveň zajišťuje spolehlivou funkci hydraulického systému, kvalitní mazání ložisek, hřídelí, vřeten a vodících ploch celého obráběcího stroje. SCHNEIDOEL MP 32 splňuje požadavky na hydraulický olej HLP podle DIN 51 524, část 2. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění.Součástky z mědi a slitin mědi nejsou víceúčelovým olejem zabarvovány. Polotovary a hotové výrobky jsou dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL MP 32 neobsahuje aditiva s chlorem.Aby byly využity všechny přednosti oleje SCHNEIDOEL MP 32 , nesmí se míchat s oleji obsahujícími zinek.

Aplikace

  • SCHNEIDOEL MP 32 jako víceúčelový olej může být používán při:
  • · Odvalovacím frézování čelních ozubených kol, mimo jiné z cementačních ocelí 16MnCr5, 20MnCr5.
  • · Frézování ozubených tyčí m.j. z ocelí vhodných k zušlechtění.
  • · Sériové výrobě čepů, matic, zátek se závitem a hřídelí na jedno a vícevřetenových automatech z cementačních ocelí vhodných k zušlechttění a z nerezových a proti kyselinám odolných ocelí.
  • · Podélném i obvodovém soustružení, vrtání do plného materiálu, srážení hran, kosoúhlém vroubkování, upichovacím soustružení vroubko-vaných matic z cementačních ocelí na CNC řízených obráběcích automatech.
  • · Nasazení jako hydraulický, převodový a mazací olej v obráběcích strojích.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu