Popis

SOMENTOR 37 je směsí nasycených uhlovodíků vyrobenou z frakcí minerálního oleje náročnou hydrogenací a destilací. Takové zpracování odstraňuje sloučeniny dusíku a síry a na minimum snižuje obsah aromatických látek. Rafinace ve značném rozsahu umožňuje, aby Somentor 37 splňoval potravinářské předpisy Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) USA.

Aplikace

  • SOMENTOR 37 je obzvláště vhodný jako základový olej pro válcování hliníkových pásů a fólií, a tam, kde je zapotřebí velmi vysoká čistota válcovacího oleje. Zajišťuje čisté žíhání bez potřeby předchozího odmaštění. Obvykle je Somentor 37 smíšen s vhodnými aditivy, například s aditivy třídy Wyrol, tak aby vytvořil komplexní válcovací oleje, které splní požadavky jednotlivých válcovacích provozů.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny