Popis

SOMENTOR 44 je ropný olej s nízkým obsahem síry. Úzký desti-lační řez a speciální výrobní postupposkytují tomuto výrobku dobrou odparnost a vynikající oxidační stabilitu.

Aplikace

  • Základový olej SOMENTOR 44 je určen zejména pro válcování hliníku a jiných kovů zastudena. V případě potřeby je Somentor 44 dovybaven vhodnými přísadami jako např. WYROL, tak aby bylo dosaženo vhodného složení pro konkrétní válcovací operace.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny