Popis

Oleje TERESSO EP jsou turbínové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Obsahují přísady zmírňující opotřebení a zlepšující oxidační stabilitu. Jsou přdevším určené pro mazání na hydraulické systémy vysoce zatížených parních převodových turbín.

K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří:

 • Dobrá mazací schopnost Účinné látky obsažené v olejích vytvářejí mezi kluznými částmistejnoměrný mazací film, který při vzájemném pohybu jednotlivých částí, např. regulačních prvků, snižuje jejich tření a opotřebení. Výsledky ze zkoušky FZG potvrzují, že tyto oleje lze použít i jako převodové.
 • Odolnost proti oxidaci Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot.
 • Zamezení korozi Strojní části smočené olejem jsou chráněné proti korozi.
 • Zamezení tvorbě pěny Obsahující aditiva potlačující tvorbu pěny, která však negativně ovlivňují schopnost olejů odlučovat vzduch.
 • Deemulgační schopnost Vlhkost a proniklá voda obecně se od oleje rychle oddělují, takže je potlačena nežádoucí tvorba emulze.
 • Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována.

Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.

Aplikace

 • Oleje TERESSO EP jsou používány v:
 • · Parních převodových turbínách s vysokým přenášeným výkonem, používaných např. pro pohon drážních generátorů k výrobě proudu.
 • · Parních, plynových či vodních turbínách k mazání a regulaci.
 • · Vzduchových kompresorech s chlazením vstřikováním oleje.
 • · Málo zatížených průmyslových převodech.
 • · Oběhových mazacích systémech strojů a zařízení, u kterých nelze vyloučit proniknutí vody do oleje.
 • · Průmyslových hydraulických systémech.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny