Popis

THERMALOEL T je velmi kvalitní olej pro přenos tepla vyráběný na bázi ropného oleje. Je určený pro nepřímý ohřev látek citlivých na teplotu. Je všeobecně používán tam, kde musí být vyloučeno místní přehřátí a termický rozklad ohřívaných látek.THERMALOEL T se vyznačuje dlouhou životností, vysokou termickou a oxidační stabilitou, nepatrným sklonem k tvorbě koksu. Je však třeba zajistit, aby při praktické aplikaci na žádném místě teplosměrného zařízení nedocházelo k jeho ohřátí nad 340 °C. Životnost se též podstatně zkrátí, pokud horký olej přichází do přímého kontaktu se vzduchem.Pro THERMALOEL T je typický příznivý průběh viskozity s teplotou, což znamená, že viskozita tohoto oleje se s teplotou mění jen málo. · THERMALOEL T patří mezi značkové produkty ESSO. V zahraničí je analogický olej distribuován též pod označením ESSO – THERM 500 nebo CALORIA HT (USA).

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl zrušen, volejte prosím o adekvátní náhradu