Popis

Oleje řady Esso Univis N jsou vysoce kvalitní hydraulické oleje s protioděrovou ochranou určené pro uspokojení širokého rozsahu potřeb hydraulických soustav. Výrobky vykazují vysoký viskozitní index, který zajišťuje lepší viskozitní vlastnosti při nízkých a vysokých teplotách. Díky tomu se stávají vynikající volbou pro zařízení, která mají velké rozpětí mezi najížděcí a provozní teplotou. Oleje řady Univis N se vyznačují dobrou střihovou stabilitou, která umožňuje jejich dlouhodobé použití ve vysokoteplotních provozních prostředích. Prodlužují životnost filtrů a optimálně chrání zařízení, což vede ke snížení nákladů na údržbu a na likvidaci výrobku. Oleje řady Univis N jsou vyrobeny z vybraných vysoce kvalitních základových olejů v kombinaci s komplexem aditiv, které jim propůjčují velmi dobré protioděrové vlastnosti, ochranu proti rezivění a korozi, dobrou deemulgační schopnost, oxidační odolnost, dobré protipěnící vlastnosti a schopnost rychlého uvolňování vzduchu. Jsou určeny pro systémy pracující v mírných podmínkách, které vyžadují vysoký stupeň ochrany proti opotřebení.

Aplikace

· Univis N lze používat v nejrůznějších průmyslových, mobilních a lodních aplikacích
· Systémy, pro které jsou typické nízké najížděcí a vysoké provozní teploty
· Hydraulické systémy vyžadující protioděrové oleje
· Systémy s převody a ložisky, kde jsou žádoucí protioděrové vlastnosti
· Systémy vyžadující vysoký stupeň možného zatížení a protioděrové ochrany
· Aplikace náchylné k výskytu vlhkosti, kde je výhodou antikorozní ochrana
· Stroje používající celou řadu součástí zpracovaných rozdílnými metalurgickými postupy

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny