MOBIL GAS COMPRESSOR OIL

Popis

Gas Compressor Oil je vysoce kvalitní a vysoce účinné syntetický olej na bázi polyalkylenglykolů určený pro plynové kompresory. Je vhodný především pro uzavřené plynové kompresory pracující s chladivy na bázi uhlovodíků a chemických plynů, v nichž kliková skříň a ložiska pracují v atmosféře plynu. Olej je určen především pro námořní aplikace pro lodi přepravující zkapalněné plyny. V oleji Gas Compresssor Oil se plyny rozpouští v menší míře než v olejích na ropné bázi, tím je zaručena vyšší ochrana proti opotřebení, vyšší účinnost kompresoru, nižší pěnivost a následně i delší životnost. Gas Compressor Oil má schválení: – Sulzer Burckhardt A.G., Winterhur pro použití v plynových kompresorech typu K na zkapalněné ropné plyny a zkapalněné zemní plyny, amoniak, monomer vinylchloridu a butadien. – Linde A.G. Mnichov pro kompresory pracující mimo jiných plynů také s amoniakem, monomerem vinilchloridu a butadienem

Aplikace

  • Gas Comporessor Oil je určen pro kompresory pracující s těmito plyny:
  • zkapalněné ropné plyny (propan, butan)
  • zkapalněné zemní plyny (methan, ethan)
  • uhlovodíkové chemické plyny (amoniak, monomer vinylchloridu) a butadien

Balení

Typické vlastnosti

· Účinná ochrana proti opotřebení umožňuje snížit riziko neplánovaných odstávek a náklady na údržbu.
· Delší intervaly výměny nebo doplňování oleje.
· Vyšší účinnost kompresoru.
· Možnost použití pro celou řadu plynů, včetně vinilchloridu a butadienu.
· Zabraňuje tvorbě dimerů butadienu ani pevných úsad.

Pokyny