ACEA C2 (10)

Popis

ACEA C2 oleje jsou vysoce výkonné produkty s nižším obsahem popela (SAPS). Jsou určeny pro použití ve vysoce výkonných vznětových a zážehových motorů osobních a lehkých užitkových vozidel kde je použit systém pro snižování emisí jako je filtr pevných částic (Diesel Particulate Filters (DPFs) nebo třícestný katalyzátor Three Way Catalysts (TWC).

ACEA C2 oleje jsou typicky o nízkém HTHS (≤3.5cP) SAE 5W-30 založené na základových olejích Group III base oils.

z našich produktů např:

Mobil 1 ESP Formula 5W30
Mobil Super 3000 Formula V
Mobil Super Formula P

Hlavní fyzikální a chemické požadavky pro ACEA C1 viz níže:*

Požadavek Metoda jednotka měření Limit
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 2.9
Sulfátový popel ASTM D874 %wt ≤ 0.8
fosfor ASTM D5185 %wt ≥ 0.070 a ≤ 0.090
síra ASTM D5185 %wt ≤ 0.3
ztráta odpařením (odparnost) (NOACK) CEC L-40-A-93 % ≤ 13
Total Base Number -TBN ASTM D2896 mgKOH/g –

*zdroj LUBRIZOL

 

Diagram relativní výkonnosti prezentovaný níže porovnává dle interpretace společnosti Lubrizol výkonnostní požadavky původní normy ACEA 2007 C2-07 versus současnou ACEA 2010 verzi. Jak je zde ukázáno, ACEA 2010 C2-10 reprezentuje zvýšenou ochranu proti opotřebení a snížení kalů.

upozornění:
diagram relativní výkonnosti reprezentuje pouze interpretaci společnosti Lubrizol Corporation („Lubrizol“) různých požadavků a specifikací. Nelze jej považovat za přímé vyjádření těchto různorodých požadavků a specifikací a neměl by být používán jako náhrada za posouzení výkonnosti motorového oleje dle požadavků relevantního výrobce vozidla. Diagram prezentuje čtenáři vizualizaci některých parametrů které musí být posuzovány a vybalancovány při formulaci finálního produktu. Lubrizol neakceptuje žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu která by se měla vztahovat k výše uvedenému zjednodušenému diagramu. Čtenářům je doporučeno konzultovat specifické požadavky a nároky vzhledem k mnoha dalším detailům ke splnění požadavků daných výrobcem vozidla. *
*zdroj Lubrizol