ACEA C4 (10)

Popis

ACEA C4 oleje jsou vysoce výkonné produkty s nižším obsahem popela (SAPS). Jsou určeny pro použití ve vysoce výkonných vznětových a zážehových motorů osobních a lehkých užitkových vozidel kde je použit systém pro snižování emisí jako je filtr pevných částic (Diesel Particulate Filters (DPFs) nebo třícestný katalyzátor Three Way Catalysts (TWC).

ACEA C4 oleje jsou typicky SAE 5W-30 založené na základových olejích Group III base oils. Hlavní fyzikální a chemické požadavky pro ACEA C4 viz níže:*

Requirement Method Unit Limit
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
sulfátový popel ASTM D874 %wt ≤ 0.5
fosfor ASTM D5185 %wt ≤ 0.090
síra ASTM D5185 %wt ≤ 0.2
Evaporation loss (NOACK) CEC L-40-A-93 % ≤ 11
Total Base Number ASTM D2896 mgKOH/g ≥ 6
*zdroj LUBRIZOL

 

Diagram relativní výkonnosti prezentovaný níže porovnává dle interpretace společnosti Lubrizol výkonnostní požadavky původní normy ACEA 2007 C4-07 versus současnou ACEA 2010 verzi. Jak je zde ukázáno, ACEA 2010 C4-10 reprezentuje zvýšení ochrany proti opotřebení.

upozornění:
diagram relativní výkonnosti reprezentuje pouze interpretaci společnosti Lubrizol Corporation („Lubrizol“) různých požadavků a specifikací. Nelze jej považovat za přímé vyjádření těchto různorodých požadavků a specifikací a neměl by být používán jako náhrada za posouzení výkonnosti motorového oleje dle požadavků relevantního výrobce vozidla. Diagram prezentuje čtenáři vizualizaci některých parametrů které musí být posuzovány a vybalancovány při formulaci finálního produktu. Lubrizol neakceptuje žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu která by se měla vztahovat k výše uvedenému zjednodušenému diagramu. Čtenářům je doporučeno konzultovat specifické požadavky a nároky vzhledem k mnoha dalším detailům ke splnění požadavků daných výrobcem vozidla. *
*zdroj Lubrizol