Aditiva

Popis

chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností.