Adsorbce

Popis

Hromadění molekul plynů nebo rozpuštěných látek v kapalině (adsorbátu) k pevnému povrchu (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil, vedoucí k relativně vysoké koncentraci molekul v místě kontaktu např. protioděrová přísada na kovovém povrchu. Adsorbcí se také rozumí například proces rafinace, kdy plyn nebo kapalina je ve styku s pevnou látkou pro odstranění nežádoucích příměsí – kontakt ropného oleje s aktivovanou hlinkou pro zlepšení barvy.

 

Rozlišují se dva druhy adsorpce:*

  1. fyzikální adsorpce – vzniká na základě Van der Waalsových přitažlivých sil,
  2. chemisorpce – je pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena chemickými vazbami.

*zdroj WIKIPEDIA