Alkalita oleje celková (TBN – Total Base Number)

Popis

Schopnost oleje, vyjádřená jako číslo TBN, neutralizovat kyselé zplodiny ze spalování, kyselé produkty vytvořené z vlhkosti, oxidů síry a dusíku a z halogenvodíků.