Alkylace

Popis

Chemická reakce olefinu s nízkou molekulovou hmotností s izoparafinem za tvorby kapalného produktu, alkylátu, který má vysoké oktanové číslo a je používán ke zlepšení antidetonačních vlastností benzínu. Reakce se uskutečňuje za řízené teploty a tlaku za přítomnosti silně kyselého katalyzátoru.