Antikorodanty

Popis

jsou to přísady zlepšující ochranu železných a neželezných ploch před stykem s vodou a atmosferickým kyslíkem. Dělí se na:

inhibitory koroze – zabezpečují ochrannou schopnost maziv chránit železné i neželezné části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.

inhibitory rezavění – zlepšují ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech.