Asfaltény

Popis

Uhlovodíkové sloučeniny s vysokou molekulovou váhou, které jsou rozpustné v sirouhlíku, ale nejsou rozpustné v nižších alkanech.