Aspirace

Popis

pronikání vzduchu za atmosférického tlaku do spalovací komory motoru.