Azeotropní směs

Popis

Kapalná směs o dvou a více komponentách, která má bod varu při nižší teplotě, než je nejnižší bod varu kterékoli z komponent (např destilace etanolu, kdy směs vody a etanolu má bod varu 78,2°C a čistý etanol pak 78,4°C a voda 100°C, proto nelze frakční destilací získat úplně čistý etanol). Mají-li komponenty a ředidlo blízké body varu, nelze je rozdělit konvenční destilací. Lze však přidat látku, která tvoří azeotropní směs s jednou z komponent a tím modifikovat její bod varu a tak umožnit destilační rozdělení.