Benzin (automobilový)

Popis

směs lehkých uhlovodíkových frakcí, která může obsahovat tyto komponenty: přímé destiláty ropy, přírodní zkondenzovaný podíl zemního plynu, komponentu získanou krakováním, reformováním a alkylací. Vlastnosti benzinu: přiměřená odparnost pro zajištění rychlého a snadného startu, čisté spalování nezpůsobující úsady v motoru, obsahuje přísady proti korozi, oxidaci a zamrzání karburátoru a přísady zvyšující antidetonační vlastnosti paliva (oktanové číslo).