Bod skápnutí

Popis

teplota při které se za podmínek zkoušky v normovaném přístroji oddělí z plastického maziva první kapka oleje.