Bod tuhnutí (teplota tuhnutí)

Popis

teplota, při které olej přestává volně téct, charakterizuje schopnost oleje téct při nízkých teplotách.