Bod vzplanutí (teplota vzplanutí)

Popis

je nejnižší teplota, při které vzorek oleje za definovaných podmínek vyvine tolik par, že tyto při přiblížení zkušebního plamínku vzplanou a zhasnou. Teplota vzplanutí se vyjadřuje ve °C, její hodnota má rozhodující význam pro zařazení oleje z hlediska požárně bezpečnostní charakteristiky. Hodnota teploty vzplanutí souvisí také s odporností oleje. U použitých olejů může snížení teploty vzplanutí poukazovat na naředění oleje palivem. Existují 2 metody pro tuto zkoušku:

  • při otevřeném kelímku (COC)
  • uzavřeném kelímku (Pensky Marten)

 

Tyto metody dávají rozdílné výsledky a pro účely srovnání je nutné posuzovat měření dle stejné metody