Bod zákalu

Popis

teplota při které se z ropných olejů a destilátů začínají vylučovat krystalky uhlovodíků (parafinu) jako tuhá fáze. Indikuje tendenci látky k zanášení filtru za nízkých teplot. Dalším ochlazením se postupně vytvořená krystalová mřížka parafínu zpevňuje, až úplně znemožní pohyb kapalných podílů. Tento bod se nazývá bod tuhnutí.