Brightstock

Popis

Bright Stock nebo také BS je definován jako základový olej na horní hranici specifikace pro základové oleje Group I. Jsou používány hlavně pro výrobu maziv a produkci aditiv pro maziva. Je to základový olej Group I který byl rafinován a odparafinován. K odstranění nečistot byl dále hydrogenačně upraven.