Bromové číslo

Popis

počet gramů bromu, který reaguje se 100g vzorku ropného destilátu. udává relativní stupeň reaktivity podle metodiky normy ASTM D 11 59. Může být indikátorem odpovídajícího množství olefinů a diolefinů, které obsahují dvojné vazby ve vzorku.