Centrální mazání

Popis

automatizované dopravování oleje nebo plastického maziva z rezervoáru na mazací místa několika strojů, zahrnuje čerpadla rozdělovače a dávkovací zařízení.