Čerpatelnost

Popis

charakterizuje chování oleje za nízkých teplot a nízkého střihového napětí, vyjadřuje schopnost oleje být nasávaný olejovým čerpadlem a vytlačený z něho.