Cetan

Popis

Bezbarvý kapalný uhlovodík C15H34, používaný jako standard při stanovení vznětové charakteristiky motorové nafty.