Čtyřkuličkový test

Popis

Hodnotí se odolnost maziva proti zatížení a všeobecný ukazatel otěru. Dělí se na test na svaření dle normy ASTM D 2596 a test na opotřebení dle normy D 2266. Princip testovacího přístroje jsou tři kuličky upnuté svěracím kroužkem v nehybné misce, ke kterým je vertikálně přitlačována jedna rotující kulička upevněná v upínacím pouzdře. Nehybné kuličky jsou ponořeny do měřeného maziva. test probíhá za daných otáček, teploty a zatížení. U testu na svaření se hodnotí zatížení do svaření a opotřebební kuliček, u testu na opotřebení se hodnotí velikost otěrových rýh.