Depresanty

Popis

přísady snižující teplotu tuhnutí tím, že se adsorbují na zárodečný krystal parafínu, a tím znemožňují jeho růst a shlukování. Nejčastěji se jako depresanty používají polymetakryláty, které mohou mít zároveň i funkci viskozitních přísad.