Destilace (frakcionace)

Popis

Primární stupeň v rafinačním procesu ropy, kde se ropa rozděluje na frakce v destilační koloně. Ropa se obvykle ohřívá na spodku kolony, její páry procházení patry kolony s teplotním gradientem a na nich páry kondenzují a jsou odváděny podle svých bodů varu = uhlovodíky s nízkou molekulovou hmotností, níže vroucí frakce, odcházejí na vrcholu kolony. Primární frakce, od nízkého po vysoký bod varu jsou: uhlovodíkové plyny (etan, propan), benzin, nafta, těžký plynový olej a zbytek (těžký topný olej a asfalt). Destilace může proběhnout ve dvou stupních. Za atmosferického tlaku oddestilování lehkých frakcí a za sníženého tlaku, který umožní destilaci za nižších teplot, rozdestilování těžších frakcí, které by se při vysoké teplotě atmosferické destilace začaly rozkládat tzv. krakování.