Destilační zkouška

Popis

metoda pro stanovaní úplného rozsahu bodů varu uhlovodíkové směsi odpařováním při řízeném ohřevu. Počáteční bod varu je teplota, při které spadne první kapka kondenzátu do odměrného válce. Střední bod varu je teplota, při které zkondenzovalo do válce 50% kapaliny (tzv. jádrová frakce). Konečný bod varu je nejvyšší pozorovaná teplota. Destilace mohou být prováděny podle různých metod popsaných normami např. ASTM D 86, D 85, D 1078, D 1160.