Detergenty

Popis

aditiva přidávaná do oleje za účelem potlačení tvorby vysokoteplotních usazenin, zamezení korozního opotřebení a ochrany proti rezavění motoru. Fungují jako „čistící“ přísady, tzn. udržují motor čistý. Na druhou stranu při jejich spalování vzniká popel, tzn. při jejich příliš vysokém obsahu v oleji vznikají úsady popela v motoru a zároveň zanáší filtr pevných částic pokud je osazen. Z tohoto důvodu se nedoporučuje přidávat další aditiva do motorového oleje.. Jako detergenty se nejčastěji používají sulfonáty, alkylfenoláty nebo alkylsalicyláty vápenaté nebo hořečnaté.