Disperzanty

Popis

Aditiva přidávaná do maziv za účelem udržení tuhých nečistot v suspenzi (vznosu) a zabraňovaly tvorbě kalů, které mohou ucpat sítko olejového čerpadla, filtry, případně mazací kanály. Z hlediska usazenin jsou dalšími kritickými místy oblasti drážek pístních kroužků. Při nadměrné tvorbě usazenin může dojít k „zapečení“ pístních kroužků kde pak postupně dochází k jejich opotřebení a zalešťování válců vedoucí ke ztrátě komprese a zvýšené spotřebě oleje. Nejčastějšími disperzanty jsou sukcinimidy.