Elastohydrodynamické mazání (EHD)

Popis

Elastohydrodynamické mazání je jev, kdy vrstva maziva odděluje mazané povrchy vrstvičkou maziva která je větší než nerovnosti povrchů pohybujíích se součástí. Důležité pro tento typ mazání je vzájemná rychlost mazaných povrchů. Čím vyšší relativní rychlost tím nižší se volí viskozita oleje, naopak nízká relativní rychlost nebo rázové zatížení vyžaduje viskozitu vysokou.