Emulgátory

Popis

zmenšují mezipovrchové napětí na fázovém rozhraní vodní a olejové fáze a vytvářejí souvislé a tenké filmy, které zabraňují slívání kapek. Používají se zejména při výrobě emulzních řezných olejů.