Fahrenheit (°F)

Popis

jednotka udávající teplotu používaná např v USA. Pro přepočet na °C platí“

°F= 32+9/5°C

°C= 5/9*(°F-32)