Falex test

Popis

metodika stanovující protioděrové vlastnosti a odolnost proti tlaku u olejů a plastických maziv. Proti sobě jsou umístěny bloky s ocelovými čelistmi tvaru V, ve kterých se otáčí ocelová hřídel. Zkušební blok je ponořen v lázni s testovaným mazivem. Zatížení tvořené přitlačením obou bloků proti sobě je automaticky zvyšováno, dokud nedojde k záděru. Měří se stopa opotřebení na blocích.