H1

Popis

Mazivo pro potravinářské provozy které může přijít do nahodilého kontaktem s potravinami. Produkt musí splňovat normu 21 CFR 178.3570 a může být použito v potravinářském průmyslu, kde existuje reálné nebezpečí náhodného kontaktu s potravinami. viz maziva pro potravinářství